შეკითხვა:

გვაქვს 2 ნათურა, 1 დენის წყარო და 3 ჩამრთველი, უნდა შეადგინოთ ისეთი სქემა რომ 1 ჩამრთველით აინთოს 1 ნათურა მე-2 ჩამრთველით მე-2 ნათურა და მე-3 ჩამრთველით ორივე ნათურა... მადლობა წინასწარ.

პასუხი:

ასე არაფერი გამოვა ძმაააო!...wink

ახლა მე ჩაგირთავ  მხოლოდ  მე-3 ჩამრთველს  და  პირველი და მეორე  ჩამრთველი    ნათურებს  თავად  დააერთე:

+ --------> პირველი  ნათურა ------->  მესამე  ჩამრთველი ------->  მეორე  ნათურა --------> -

***

მომწერე როგორ ჩართავ...

  ----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში.