შეკითხვა:

გვაქვს 1 ნათურა, 1 ჩამრთველი, 1 დენისწყარო და გადამყვანები. შექმენით სქემა ისე რომ თუ ჩამრთველს ჩავრთავთ ნათურა ჩაქრეს.

პასუხი:

ზოგადად  ჩამრთველი მომხმარებელთან    მიმდევრობით  ირთვება..... 

მაგ:   დენის წყაროს  +  პოლუსი-------> ამორთული  ჩამრთველი  ------>ნათურა ------> - პოლუსი.   ჩართავ  ჩამრთველს და   ნათურა აინთება.

ახლა კი ააწყვე  ასეთი სქემა  : 

   დენის წყაროს  +  პოლუსი  ------>ნათურა ------> - პოლუსი. ............ ნათურა   ანთია.     მაგრამ   თუ   ამორთულ   ჩამრთველს  ნათურასთან  პარალელურად  ჩართავ,    ჩამრთველის  ჩართვისას(წკაპ)  ნათურაში დენი აღარ გაივლის(უფრო სწორად გაივლის უმნიშვნელოდ  მცირე  დენი)  და   ძირითადი დენი  გადაინაცვლებს  ჩამრთველში(მას ხომ წინაღობა ფაქტიურად არ აქვს) ...... ანუ ნათურა ჩაქრება...  მოხდება ''მოკლე'' ჩართვა..  ცხადია  იგი წრედისათვის არ ივარგებს -  დენის წყაროს  შეექმნება  პრობლემა +  მიმყვანი სადენები გადახურდება.

-------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში.