შეკითხვა:

ოთახში ერთი მუსიკალური ბგერის სიხშირეა 440 ჰც, მეორე მუსიკალური ბგერის 110 ჰც. იპოვე ამ ტალღის სიგრძეების შეფარდება. გთხოვთ დამეხმარეთ

პასუხი:

ტალღის  სიჩქარე =  ტალღის სიგრძე X ტალღის სიხშირე.... ბგერაც ტალღაა, რომლის სიჩქარე  ჰაერში    დაახლ  330  მ/წმ-ია... ახლა თავად დაადგინე  რომელს მეტი ტალღის სიგრძე  ჰქონია და რამდენჯერ?.......

როგორ ფიქრობ,  ბგერის  სიჩქარის ცოდნა  აუცილებელი  იყო ნუთუ?  

***

მაპატიე, რომ სხვაგვარი  დახმარება  არ შემიძლია.  მხოლოდ ის შემიძლია  დავამატო, რომ  110  ჰც -ანი  ბგერა  როიალის  კლავიატურაზე   მარცხნივ  (დაბალ რეგისტრში)    იქნება,  440  ჰც-იანი კი მარჯვნივ(მაღალ  რეგისტრში),  ზუსტად სად კი ნამდვილად არ ვიცი...

***

რა შუაშია და     თუ    13   დღეში    52   ადამიანი დაავადდა    კორონავირუსით, მაშინ  ერთ დღეში  საშუალოდ  რამდენი  დაავადებულა?...

აი ამაშია საქმეlaugh

-------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში.