შეკითხვა:

 

გამარჯობათ თუ შეიძლება დამეხმარეთ ამოცანის ამოხსნაში.
ბილიარდის მაგიდის გვერდებია a და b, b გვერდის შუა ნაწილიდან ისვრიან ბილიარდის ბურთს, t კუთხის რა მნიშვნელობებისათვის დაბრუნდება ბურთი იმევე ადგილას საიდანაც ისროლეს?

პასუხი:

დადექი ბილიარდის  დიდ(დავუშვათ   b )  გვერდთან ნებისმიერ  წერტილში....გაისროლე  მარცხენა  a   გვერდისაკენ   მარჯვენა ქვედა კუთხისა და   მარცხენა  ზედა კუთხის  შემაერთებელი(დავარქვათ  პირველი) დიაგონალის   პარალელურად....აირეკლება   მეორე  დიაგონალის   პარალელურად,   შემდეგ აირეკლება  პირველის დიაგონალის  პარალელურად   და შედეგ კი  მეორეს  პარალელურად და......

დაბრუნდება   საწყის წერტილში!!!!..... ვაშააა!.....(ცხადია ეს ყველაფერი  იდეალურ  შეთხვევაში)

ე ი გასროლის კუთხე   ''ბორტის'' მიმართ არის   t = arctg (a/b)

თუ გინდა ნუ დამიჯერებ, მაგრამ თუ  ''ცაცია'' ხარ  აჯობებს   მარჯვენა გვერდისკენ  გაისროლო  მეორე  დიაგონალის  პარალელურად...laugh   

--------------------------------------------------------------------

 

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში.