შეკითხვა:
შეკითხვა:

ერთნაირ პირობებში ერთნაირი მასის ხმელი შეშა მეტ სითბოს გამოყოფს თუ ნედლი? პასუხი დაასაბუთეთ.

პასუხი:

თავად მოიფიქრე... წარმოადგინე შენი ვერსია და  თუ საჭირო იქნება მე დაგეხმრები....

ესეეგი მე ასე ვფიქრობ რადგან ერთნაირი მასისაა ესეეგი ნედლ შეშაში შეშის მასას + წყლის მასა ტოლია ხმელ შეშაში შეშის მასის ანუ უნდა გავარკვიოთ ერთნაირი მასის წყალი მეტ სითბოს გამოყოფს აორთქლებისას თუ შეშა დაწვისას. ცხადია შეშა დაწვისას.

პასუხი:

1)      მე ასე ვფიქრობ რადგან ერთნაირი მასისაა ესეეგი ნედლ შეშაში შეშის მასას + წყლის მასა ტოლია ხმელ შეშაში შეშის მასის 

 სწორად  ფიქრობ!!!

 2)  უნდა გავარკვიოთ ერთნაირი მასის წყალი მეტ სითბოს გამოყოფს აორთქლებისას თუ შეშა დაწვისას. ცხადია შეშა დაწვისას.

აქ კი ცდები!!!

-------------------------------

ა)   სითბოს  გამოყოფს  საწვავი (ჩვენს შემთხვევაში  შეშა)  წვისას.... 

ბ)  წყალი   კი  გაცხელებისას და მითუმეტეს აორთქლებისას  სითბოს შთანთქავს.

ასე რომ  ნედლი შეშის დაწვისას გამოყოფილი სითბო ნაკლები იქნება  ორი მიზეზის გამო: 

1---- მასში საწვავი  ''შეშის''  სიმცირის გამო და

2---- ამ ისედაც მცირე გამოყოფილი  სითბოს წყლის გაცხელება აორთქლებაზე   ხარჯვის   გამო... გარეთ  მოხმარებული სითბო  საგრძნობლად   შემცირდება!!!