შეკითხვა:

გვაქვს არადეფორმირებული ზამბარა რომლის k=800ნ/მ. და კიდია გარკვეული მასის საწონი რომელმაც ზამბარა 1 სმ-ით გაჭიმა. რამუშაობა უნდა შვასრულოთ ზამბარა ამის შემდეგ კიდევ 0.5 სმ-ით გაიჭიმოს? ეს ამოცანა წეღან გითხარით, ახლა გავაკეთე და პასუხში ხარვეზი გაქვთ იმ გარკვეული მასის საწონის ენერგიის ცვლილება არ იყო გათვალისწინებული.

პასუხი:

მართალი ხარ!...

ზემოთ მიღებული შედეგი შემცირებული იქნება  mg(x2 - x1) -ით ---  სიმძიმის ძალა ''გვეხმარება''  ზამბარი გაჭიმვაში...