შეკითხვა:

გვაქვს არადეფორმირებული ზამბარა რომლის k=800ნ/მ. და კიდია გარკვეული მასის საწონი რომელმაც ზამბარა 1 სმ-ით გაჭიმა. რამუშაობა უნდა შვასრულოთ ზამბარა ამის შემდეგ კიდევ 0.5 სმ-ით გაიჭიმოს?

პასუხი:

მოც:  x1 = 1სმ=?მ.......       x=(1 + 0,5)სმ = ?მ......   k =  800 ნ/მ 

----------------------------------------------------------------------------

A = kx22 /2  -   kx12​ /2 = ???