შეკითხვა:

ერთნაირ პირობებში ერთნაირი მასის ხმელი შეშა მეტ სითბოს გამოყოფს თუ ნედლი? პასუხი დაასაბუთეთ.

პასუხი:

თავად მოიფიქრე... წარმოადგინე შენი ვერსია და  თუ საჭირო იქნება მე დაგეხმრები....