შეკითხვა:

გამარჯობა!!! თუ შეგიძლიათ, დამეხმარეთ ამოხსნაში:ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულ სხეულზე ამოქმედდა ჰორიზონტალურად მიმართული ძალა, რომელიც სიმძიმის ძალის ტოლია. t დროის შემდეგ ძალამ შეწყვიტა მოქმედება, ხოლო კიდევ 3t დროის შემდეგ სხეული გაჩერდა. განსაზღვრეთ ხახუნის კოეფიციენტი.

პასუხი:

mg - kmg = ma1   ძალის  გავლენით   სხეული     t   დროში უძრაობიდან  აჩქარდა   რაღაც  v    სიჩქარემდე.........    v= a1t = (g-kg)t=(1-k)gt  

რომელიც   შემდეგ   მხოლოდ   kmg = ma2     ხახუნის ძალით  დამუხრუჭდა(განულდა)   3t დროში  ........

v = a23t = 3kgt.....   ----------- k= ????

--------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.