შეკითხვა:

რამდენი დღე-ღამე იქნება წელიწადში, თუ დედამიწა მზის გარშემო საწინააღმდეგო მიმართულებით დაიწყებს ბრუნვას?

პასუხი:

გავრცელებულ   მარტივ   ილუსტრაციებში   ეკლიპტიკის სიბრტყეზე ''ხედი''  გაკეთებულია ''ზემოდან'':  --  დედამიწა  მზის გარშემო  ბრუნავს   საათის   ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგოდ და დედამოწაც თავისი ღერძის გარშემო  ბრუნავს ასევე  საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგოდ და ...

თუ ამ სიბრტყეს   ''შემოვხედავთ''  ''ქვემოდან''     თავბრუ  შეიძლება  მართლაც  დაგვეხვეს, მაგრამ  დედამიწის  საკუთარი ღერძის გარშემო  ბრუნვათა რიცხვი სხვა იქნება ვითომ?

----------------------------------------------------------------------------

ეს   არასერიოზულად!... თუმც საკითხავი უფრო ისაა, თუ რატომ  მაინცდამაინც ასეთი მიმართულებით  და ასე   მოზომილი  სიჩქარით   ''გაისროლა''   თავის დროზე  ღმერთმა  დედამიწა თავის მთვარიანად  მზის გარშემო და მზე კი თავისმხრივ თავის პლანეტებიანად ... ????

პასუხი:   იმიტომ    რომ ღმერთი  არ არის ''ცაცია''!!!

--------------------------------------------------------------------