შეკითხვა:

თავისუფლად ვარდნილი სხეულის საწყისი სიჩქარეა 5 მ/წმ/. ვარდნის ბოლო 2 წმ-ში გავილილი მანძლი 2-ჯერ მეტია ვიდრე წინა 2 წმ-ში. გამოთვალე ვარდნის დრო და სიმაღლე?

პასუხი:

მოც;   vo= 5 მ/წმ.....  g= 10 მ/წმ2   .....  S(ბოლო 2 წმ-ში)  = 2 S(წინა 2 წმ-ში)    

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  H =?.... t =?...

H --- ვარდნის სიმაღლეა  ხოლო   t - ვარდნის დრო    H =vot + gt2/2 = 5t + 5t2.... 

 S(ბოლო 2 წმ-ში) = Ht - H(t-2) ......     S(წინა 2 წმ-ში) =H(t-2) - H(t-4)... 

 პირობის თანახმად:   Ht - H(t-2) = 2[ H(t-2) - H(t-4) ]     ---->       Ht + 2H(t-4) = 3H(t-2)  .... 

5t +5t2 + 2[ 5(t-4) + 5(t-4)2   =  3[ 5(t-2) + 5(t-2)2 ] .....  (t +t2)  + 2[ (t-4) + (t-4)2 ]  =  3[ (t-2) + (t-2)2 ]........  t(t+1) +2(t-4)(t-3) = 3(t-2)(t-1)

დაამუშავე და  ამოხსენი      t = ?        H = ?

----------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.