შეკითხვა:

გამარჯობა ბატონო ოლეგ, იქნებ დამეხმაროთ?

ჰორიზონტალურად გასროლილი სხეულისსიჩქარემ 3წმ-ის შემდეგ ჰორიზონტთან შეადგინა45გრადუსიანი კუთხე.გამოთვალესხეულის სიჩქარემოძრაობის დაწყებიდან4წმ--ის შემდეგ.

ჰორიზონტისადმი გასროლილისხეულის სიჩქარე30მ/წმ იცვლება --30მ/წმ-მდეგარკვეულ დროში. სხეულისასვლის მაქსიმალური სიმაღლეა 30მ. რა დროში დაეცემა სხეული პლანეტის ზედაპირზე

პასუხი:

        ჰორიზონტალურად   რაიმე  vo სიჩქარით   გასროლილი   სხეულის  სიჩქარის ჰორიზონტალური  მდგენელი  უცვლელია   vx = vo,  ვერტიკალურად   ქვემოთ მიმართული  გეგმილი კი  დროში თანაბრად იზრდება  v= gt = 10t.    3 წმ-ში    vy = 30..... რადგანაც   სხეულის სიჩქარის     v     ვექტორმა   ჰორიზონტთან  45 გრადუსიანი კუთხე შეადგინა, ეს ნიშნავს, რომ   ამ მომენტში       v= vy = 30  მ/წმ....   ხოლო თავად  სიჩქარის ვექტორის მოდული კი 

 v = ''კვადრ ფესვი 2''-დან * 30 = ????....... მ/წმ 

-------------------------------------------------

 მეორე ამოცანის პირობა  გაურკვეველია..... გაასწორე