შეკითხვა:

რა   ao  აჩქარებით უნდა ვამოძრაოთ ალფა დახრილობის სიბრტყე ჰორიზონტალური მიმართულებით,  რათა მასზე მოთავსებული ტვირთი სიბრტყის მიმართ უძრავი დარჩეს? ხახუნი ტვირთსა და დახრ სიბრტყეს შორის ხახუნი უგულებელყავით.

 რა აჩქარებით იმოძრავებს ტვირთი დედამიწის მიმართ, თუ დახრილი სიბრტყის აჩქარებას    a1 - მდე   გავზრდით   (a1 > ao ) ?

პასუხი:

პირველ შემთხვევაში  სიბრტყის მიმართ უძრაობა არამდგრადი  მდგომარეობა იქნება, ანუ  სიბრტყის     ასეთი   ao   აჩქარების შემთხვევაში შესაძლებელია  ტვირთმა სიბრტყის  გასწვრივ  თანაბრადაც   იმოძრაოს.

 

daxrsibrtmalx.png - 68.00 kB

 

----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.