შეკითხვა:

1. ორი ბრტყელი პარალელური ფირფიტით შედგენილი კონდენსატორის ტევადობაა C. კონდენსატორის ფირფიტებს შორის სივრცის 2/3 ნაწილი შეავსეს e=2 დიელექტრიკული შეღწევადობის მქონე დიელექტრიკით. რისი ტოლია მიღებული კონდენსატორის ელექტროტევადობა? 

2. U ძაბვამდე დამუხტული გარკვეული ტევადობის კონდენსატორი განმუხტეს R წინაღობაზე. ქვემოთ ჩამოთვლილი გამოსახულებებიდან რომლის პროპორციულია წინაღობაზე გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა?  a) Q~U1R0    b) Q~U1R    c) Q~U2R-1    d) Q~U2R0   e) Q~U2R1

ეს ორი ამოცანა როგორ უნდა ამოვხსნა? მადლობა წინასწარ

პასუხი:

 kondesatori.png - 41.79 kB

 

გაპარულია  მათემატიკური შეცდომა.... ნაცვლად   C1 = C/3 ;     C2​ = C/3    და      C'C/6    -სა   უნდა ეწეროს       C1 = 3C ;     C2​ = 3C    და   C' = 3C/2