შეკითხვა:

 

L სიგრძის მქონე ჰორიზონტალური ცილინდრული ჰერმეტული ჭურჭელი ორი მოძრავი დგუშით სამ ტოლ ნაწილადაა გაყოფილი. თავიდან ტემპერატურა ყველგან ერთნაირია  და უდრის T0-ს. რა მანძილით წანაცვლდება დგუშები, თუ ტემპერატურას ჭურჭლის მარცხენა ნაწილში T-მდე გავზრდით, ხოლო დანარჩენ ნაწილებში T0-ს შევინარჩუნებთ? ხახუნი არ არსებობს.

პასუხი:

თავიდან სამივე ჭურჭელაში ერთიდაიგივე   პარამეტრებია...

Po --- Vo = SL/3 --- To

მარცხენა გააცხელეს    T-მდე, რის შედეგად იგი  გაფართოვდებოდა  და მოიმატებდა წნევაც.   საბოლოოდ  ყველგან დამყარდებოდა  ერთიდაიგივე  P   წნევა...

 

dgushebi.png - 32.83 kB

 

------------------------

შენიშვნა:    მათემატიკურ   აპარატში დაშვებულია შეცდომა  ..........

ნაცვლად     x = y  -სა უნდა ეწეროს   x = 2y   შესაბამისად  საბოლოო პასუხშიც  იქნება ცვლილება ...  y = (T - To) / (T + 2T) * (L/3)