შეკითხვა:

m მასის სხეული თანაბრად ააქვთ 60 გრადუსით დახრილ სიბრტყეზე. იპოვეთ სხეულზე მოქმედი რეაქციის ძალა.

პასუხი:

არა აქვს მნიშვნელობა თანაბრად ააქვთ თუ არათანაბრად... მთავარია   წევის ძალა  პარალელური იყოს   სიბრტყის ზედაპირის.    რეაქციის ძალა

N =  mg Cos(a)