შეკითხვა:

გამარჯობათ ბატონო ოლეგ 

ესეთი კიტხვა გამიჩნდა რატომ არ შეიძლება ნაწილაკის დაშლისას კუთხე გამოტყორცნილ ნაწილაკსა და საწყის სიცქარეს შორის იყოს ნებისმიერი თუ საწყისი სიჩქარე მეტია ნაწილაკის სიცქარეზე C სისტემაშ ანუ ამ ნაწიკალებთან დაკავშირებულ ინერცულ სისტემაში

 

პასუხი:

გაგიმარჯოს ზაქრო!...   სად  ხარ?.... რას აკეთებ?....

კითხვა გაუგებარია... ნაწილაკი იშლება რამდენ ნაწილაკად?

-------------------------------

 

ყველა  შემთხვევაში დაცული უნდა იქნას

1) იმპულსის მუდმივობის კანონი (  ათვლის სისტემას   ხშირად  უკავშირებენ     თვით  საწყის ნაწილაკს (ასე უფრო მოხეხრხებულია )...

2) ენერგიის მუდმივობის კანონი...