შეკითხვა:

გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულ 1კგ და 3 კგ მასების სხეულებს შორის ჩადებულია 54 ჯ ენერგიის შეკუმშული ზამბარა. სხეულებს აკავებენ ხელით. სხეულებს ხელი გაუშვეს. განსაზღვრეთ,რა სიჩქარეს შეიძენს 3 კგ მასის სხეული.

პასუხი:

1) ენერგიის მუდმივობის კანონი -  შეკუმშული   ზამბარის   ენერგია  მთლიანად  გადავა   სხეულების კინეტიკურ  ენერგიაში....  ჩაწერე

2)   იმპულსის   მუდმივობის კანონი - სხეულთა   სრული იმპულსი უნდა დარჩეს    მუდმივი... ჩაწერე

--------------------------------------------

3)   ორუცნობიანი   განტოლების   ამოხსნის     ნაირ ნაირი   მეთოდი

----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი

უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.