შეკითხვა:

ამ ამოცანას რაღაც ვერ ვხსნი: განსაზღვრეთ წყლის ორთქლადქცევის კუთრი სითბო თუ ელექტროქურაზე 20 ცელსიუსი ტემპერატურის წყლის ადუღებას 16 წუთი დასჭირდა ადუღების შემდეგ მისი მეათედი მაწილის აორთქლებას კი 11,5 წუთი.

პასუხი:

ამ ამოცანაში იგულისხმება, რომ სითბოს მიწოდება  სითბოს ''წყაროდან''  დროის  პროპორციულია - Q = kt ...  ( ----  სითბოს წყაროს  სიმძლავრეა )

cm(100 - 20) = k *16  წთ

0,1rm  = k *11,5 წთ  .....   

ტოლობათა შეფარდებით   ----------->>> r = ?????