შეკითხვა:

B=10მტლ  ინდუქციის ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში ინდუქციის წირების მართობულად  შეიჭრა W=30კევ  კინეტიკური ენერგიის ელექტრონი. იპოვეთ ველში ელექტრონის მოძრაობის ტრაექტორიის სიმრუდის რადიუსი.  წინასწარ დიდი მადლობა 

პასუხი:

პასუხი  გაცემულია მსგავს   წინა ამოცანა  ამოცანაში(ბმული)... უნდა გაითვალისწინო, რომ  კინეტიკური ენერგია    W = mev2/2=30კევ = 30 * 1,6 * 10-16 ჯ ....        me = 9,1 * 10 -31 კგ   ელექტრონის მასაა