შეკითხვა:

რა იწვევს სიმკვრივის ფლუქტუაციებს?

რა იწვევს რაიმე იყოს შეწონილ მდგომარეობაში?

პასუხი: