შეკითხვა:

სხეული მოძრაობდა თანაბარაჩქარებულად და გარკვეული გზის გავლისას მისი სიჩქარე შეიცვალა Vo დან V-მდე.რას უდრის სხეულის სიჩქარე ამ გზის შუაში?

პასუხი:

თანაბარაჩქარებული მოძრაობის დროს იხ. ჩვენ საიტზე

\(s=\frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2a}\)            (1)

სადაც \(s\) არის განვლილი გზა. ნახევარი გზისთვის გვექნება

\(\frac{s}{2}=\frac{v_{1}^{2}-v_{0}^{2}}{2a}\)             (2)

სადაც \(v_{1}\) არის სიჩქარე ნახევარი გზის გავლის შემდეგ. გავამრავლოთ განტოლება (1) 2a-ზე, ხოლო განტოლება (2) 4a-ზე და გამოვაკლოთ ერთმანეთს, მივიღებთ

\(2v_{1}^{2}-2v_{0}^{2}-v^{2}+v_{0}^{2}=0\)

\(v_{1}=\frac{\sqrt{v_{0}^{2}+v^{2}}}{2}\)