შეკითხვა:

გამარჯობა ბატონო ოლეგ!ძალიან მაინტერესებს ეს კითხვა,მე სხვას ვიღებ და ტესტის პასუხებში სხვა წერია!როდესაც m მასის არაერთგვაროვანი ძელაკი ბოლოებით დაკიდებულია თოკებზე ისე რომ ჰორიზონტალური მდებარეობა აქვს და ძელაკის მასათა ცენტრი მარცხენა ბოლოდან ძელაკის სიგრძის 1/4 ზეა,მაშინ რას უდრის მარცხენა თოკის დაჭიმულობის ძალა?

პასუხი:

,მე სხვას ვიღებ და ტესტის პასუხებში სხვა წერია!

---------------------------------------------------------------------

დაწერე  შენი ამოხსნა და  ვნახოთ შენ ცდები თუ წიგნის პასუხი...