შეკითხვა:

მიწაზე მდგომი 60 კგ მასის ყმაწვილი უძრავი ჭოჭონაქის გამოყენებით მაღლა სწევს 40 კგ მასის სხეულს.განსაზღვრეტ ძალა რომლითაც ბიჭი აწვება მიწას,ნაქსიმალური მასა ტვირთისა რომლის აწევასაც ის შეძლებს,ძალა,როლითაც ჭოჭონაქი აწვება ღერძს მაქსიმალური ტვირთის აწევისას.

პასუხი:

მხოლოდ  ასეთ მინიშნებას მოგცემ: წარმოიდგინე რომ ის  მიწაზე მდგომი 60 კგ-იანი ბიჭი შენ ხარ და იმდენად   ძლიერიც   ხარ, რომ    მაგ  70 კგ-იან   სხეულს    თავისუფლად  წევ  მაღლა(როგორც  ''შტანგისტი'').     მაგრამ  თუ შეეცდები    იგივე  სხეულის   მაღლა აწევას  უძრავ  ჭოჭონაქზე   გადადებული   თოკის მეშვეობით,  მაშინ  რაც არ უნდა  ჩამოქაჩო  თოკის მეორე ბოლოს, რაც არ  არ უნდა ''ეპროწიალო'' მას,  ბოლოსდაბოლოს  თოკზე რომც დაეკიდო....  შეძლებ ტვირთის აწევას?

ძვრას ვერ უზამ!...