შეკითხვა:

 1) ბორბლის ბრუნვის სიხშირე 2 ჰც-ია.რა სიჩქარით მოძრაობს ავტომობილი,თუ ბორბლის რადიუსი 25 სმ-ია?

 

2)თუ ავტომობილი მოძრაობს 90 კმ საათი სიჩქარით,და მისი ბორბლის რადიუსია 50 სმ.რისი ტოლია ავტომობილის ბრუნვის სიხშირე/

პასუხი:

თუ ავტომობილის ბორბალი არ სრიალებს(არ ცურავს, არ ''ბუქსაობს'')  გზაზე, მაშინ ავტომობილის გადაადგილების სიჩქარე   დაემთხვევა   ბორბლის  კიდურა წერტილების   ბრუნვის წირით სიჩქარეს..... V = v

თავისმხრივ      ბრუნვის წირითი სიჩქარე    

 2 ჰც     ბრუნვის სიხშირეა........

---------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი

უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.