შეკითხვა:

რა სიმაღლეზე უნდა გავუშვათ ხელოვნური თანამგზავრი, რომ იგი ყოველთვის დედამიწის ერთი და იმავე წერტილის თავზე იმყოფებოდეს? (მარგველაშვილიდან #7-10)

პასუხი:

tanamgzavri.png - 71.50 kB

 

--------------------------

შენიშვნა:    პასუხში   რიცხვითი მნიშვნელობაა   H =   36 000 კმ...

ბრუნვის წირითი სიჩქარე იქნება   დაახლ  v = 3 კმ/წმ