შეკითხვა:

მეტროს ესკალატორს მასზე მოძრავი ადამიანი 1 წუთში ჩამოჰყავს. თუ ადამიანი ორჯერ მეტი სიჩქარით იმოძრავებს ესკალატორის მიმართ, მაშინ იგი 45 წამში ჩამოვა. რა დროში ჩამოვა ესკალატორზე მდგომი ადამიანი?

პასუხი:

აღვნიშნოთ  ესკალატორის სიჩქარე  დედამიწის მიმართ  V -თი    ადამიანის კი  v -თი.... იგულისხმება რომ ორივენი ერთი მიმართულებით(ქვევით) მოძრაობენ, ამიტომ ამ  შემთხვევაში   ადამიანის მოძრაობის სიჩქარე  ბაქანის მიმართ  პირველ შემთხვევაში იქნება  V + v   მეორეში კი  V + 2v  .... ორივე შემთხვევაში ადამიანი  ბაქანის მიმართ ერთიდაიგივე  S  მანძილით ჩაინაცვლებს :    S =60 (V + v)  - (1)  და   S = 45 (V + 2v) -   (2) .......

>>>>>    15 V = 30 v...... >>>>>  V = 2v  (3) 

ამოცანის კითხვა  კი არის დრო, რომლის განმავლობაში  ჩამოვა  ესკალატორზე მდგომი ადამიანი - ანუ თვით ესკალატორი       T = S/V   

(2)   და   (3)    განტოლებებით  მივიღებთ, რომ     T =  ????

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი

უნარები   აბიტურიენტებისათვის,

მაგისტრობისა  და მასწავლებლობის მაძიებლებისათვის.