შეკითხვა:

M/m        რა ფარდობისათვის დარჩება სისტემა წონასწორობაში?

პასუხი:

malx.png - 60.07 kB