შეკითხვა:

გამარჯობათ პატივცემულო. ასეთი კითხვა მაქვს: ვთქვათ გვაქვს რაღაც ძრავი რომლის სახურებლის ტემპერატურა გაცილებით მეტია გარემოს ტემპერატურაზე და ამ ძრავს ვთქვათ არ აქვს მაცივარი. შეიძლება თუ არა გარემომ შეასრულოს მაცივრის როლი და ძრავამ იმუშაოს ??

პასუხი:

კი ბატონო!

ფაქტიურად მაგ პრინციპით მუშაობს შიგაწვის ძრავა, ორთქლის ძრავა(ორთქლმავალი)...

ოღონდ ამ ძრავებში ნამუშევარი აირი გამოიტყორცნება გარემოში. შესაბამისად გარემო

ბინძურდება.

მოიფიქრე რამე, თორემ დავიხჩვიიით!...laugh