შეკითხვა:

L სიგრძის ძაფზე ბურთულა რომ დაკიდეს, იმაზე გეხმაურებით. მე-5 შეკითხვაში ძაფის დაჭიმულობის ძალა 3mg მივიღე, ხოლო მე-6-ში 1,5mg. ვიგულისხმე ქვედა წერტილიდან 1200. სწორია?

პასუხი:

გამარჯობათ ქეთი!... სად  დაგვეკარგე?smiley

რა თქმა უნდა, სწორია!