შეკითხვა:

დიდი მადლობა ამომწურავი პასუხებისათვის....

გთხოვთ გამირჩიოთ 2012 წლის მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო ტესტების 25-ე  და  26-ე ამოცანა ...

 

 

პასუხი:

26-ე......ეს ამოცანა დიდი ხანია დევს  ჩვენს საიტზე....  ქალბ. ქეთიმ დაგვისვა   კითხვა ამ საინტერესო ამოცანის შესახებ.

 

რაც შეეხება       25-ე    ამოცანას ......

 ზედას წონასწორობა  ......    T = 2mg + kx     

ქვედას წონასწორობა  ......     kx = mg 

---------------------------------------------------------

T = 3mg ----- ძაფის დაჭიმულობაა

ნიუტონის   მეორე კანონები   უშუალოდ   ძაფის  გადაწვის მომენტში: 

ზედასთვის ....... 2mg + kx = 2ma ----> aზ = (3/2)g 

ქვედასთვის ....    mg - kx = ma ---------> a = 0