შეკითხვა:

გამარჯობათ..

    m  მასის  ძელაკი ბიძგის შედეგად იწყებს სრიალს  ჰორიზონტალურ  ზედაპირზე v  საწყისი სიჩქარით და გაჩერებამდე  გადის s  მანძილს. რა მანძილს გაივლის 8m მასის  იგივე მასალის ძელაკი, თუ მას   მივანიჭებთ v/2 საწყის სიჩქარეს.

 აქ სხვა პასუხს ვიღებ და ვეგარ გამიგია რატომაა 0,25s.

პასუხი:

 0,25s.  ..... სწორი პასუხია!

შეგიძლია ამოხსნა  კინემატიკა-დინამიკური გზით  (  დამუხრუჭების  აჩქარება   ორივე შემთხვევაში ერთიდაიგივეა   a = \(\mu\)g )...

შეგიძლია ამოხსნა ენერგეტიკულადაც:  მინიჭებული კინეტიკური ენერგია  ხახუნის ძალის მუშაობის მოდულის ტოლია....

--------------------------------

მოკლედ!

 უნდა გაანალიზო, რომ   მასა მხოლოდ  დამაინტრიგებელ როლს თამაშობს ამ სპექტაკლში - სცენაზე მედიდურად  გაივლის ხოლმე,  თუმც  ბოლოს ავანსცენაზეც კი არ იწვევენ   საბრალოს.

აპლოდისმენტები   მის უდიდებულესობა   M -ს....