შეკითხვა:

ოთახში 3 გოგოა. მათი საშუალო სიმაღლე 1,4 მეტრია. ოთახში შემოვიდა კიდევ ერთი გოგონა, რომლის სიმაღლეა 1,8 მეტრი. რის ტოლი იქნება ოთახში მყოფი გოგონების საშუალო სიმაღლე?

პასუხი:

ოთახში მყოფი სამი გოგოს     საშ.  სიმაღლე = (მათი სიმაღლეთა  ჯამი)/ 3 ........

1,4 = (მათი სიმაღლეთა  ჯამი)/ 3 ...... <<მათი (სამი გოგონას) სიმაღლეთა  ჯამი>> = 4,2.

მეოთხე გოგონას დამატების შედეგად    << ოთხივეს სიმაღლეთა ჯამი >> =  4,2 + 1,8 = 6....

ოთხივეს საშუალო სიმაღლე = 6/4 = 1,5  კილომეტრი????