შეკითხვა:

ამწემ 1ტ ტვირთი 50მ სიმაღლეზე 25წმ-ში აიტანა. ამ დროს რა სიმძლავრე განავითარა მან?

------------------------------------

მაინტერესებს სწორად თუ ამოვხსენი

პასუხი:

ნინო!....

სანამ კითხვას დასვამდე, ჯერ  უარეს შემთხვევაში   პასუხების უახლოესი გვერდი მაინც დაათვალიერე და მეტიც.... წინა გვერდებიც უნდა დაათვალიერო.

შენი ამოცანა პასუხების გვერდზე პირველივე  ნომრად დგას... ლანას უკვე დავეხმარეთ ამ საკითხის გარკვევაში.....