შეკითხვა:

გამარჯობათ ერთი ასეთი კითხვა მაქვს და გამიხარდება თუ დამეხმარებით ესეიგი : ორი ერთნაირი მასის პლასტელინის ბურთულა, რომლებიც ურთიერთმართობულად მოძრაობდნენ, შეეჯახნენ ერღმანეთს,რის შემდეგაც შეწებებული ბურთულები ერთად აგრძელებენ მოძრაობას რისი ტოლია მათი სიჩქარის მოდული შეჯახების შემდეგ ? თუ შეჯახებამდე თითოეული მადგანი

v  სიჩქარით მოძრაობდა?  მოკლედ მე იმპულსის მუდმივობის კანონით და დაგეგმილებებით დავიწყე ამოხსნა მარა არ გამოვიდა აშკარად პირობას ვერ გავუგე მადლობა წინასწარ

პასუხი:

.....მართალია ... იმპულსის მუდმივობის კანონს გვერდს ვერ აუვლი....  მაგრამ იმპულსი ვექტორული სიდიდეა და ამიტომ გვჭირდება ვექტორების ვექტორული შეკრება - პარალელოგრამის ან სამკუთხედის  წესი :  mv1(ვექტ)​ + mv2​(ვექტ) = 2mV(ვექტ)

------>v1(ვექტ)​ + v2​(ვექტ) = 2V(ვექტ).... 

2V(ვექტ)  წარმოადგენს  v1(ვექტ)​  და  v2​(ვექტ)  -ებზე აგებული კვადრატის   დიაგონალს...  თავისმხრივ   v1(ვექტ)​  და  v2​(ვექტ) -ები ურთიერთმართობული ვექტორებია   მოდულით   \(v\) .... ისარგებლებ პითაგორის თეორემით:    \(v\)2 ​+\(v\)2 = 4V2​ -------->  V = \(\[\frac{v}{\sqrt{2}}\]\)