შეკითხვა:

რა წნევას წარმოქმნის რძე სარძევის ფსკერზე,თუ რძის სიმაღლე ჭურჭელში 30 სმ?რძის  სიმკვრივეა 1030კილოგრამ/კუბური მეტრი(კგ/მ3)

პასუხი:

ჰიდროსტატიკური   წნევა:     p = \(\rho\)gh =  1030 • 10 • 0,3 = 3090  პა (პასკალი) 

---------------------------------------------

სხვა სითხეების  სიმკვრივეები მოიძიე   სახელმძღვანელოში