შეკითხვა:

ერთი კოჭას ინდუქციურობა 4-ჯერ მეტია მეორე კოჭას ინდუქციურობაზე, მაგრამ მეორე კოჭაში გამავალი დენი 2-ჯერ მეტია პირველ კოჭაში გამავალ დენზე, განსაზღვრეთ ამ დენიანი კოჭების მაგნიტური ველის ენერგიების შეფარდება.

შეგიძლიათ დამეხმაროთ?

პასუხი:

შეგიძლიათ დამეხმაროთ?

თამუნა!

მოიძიე სახელმძღვანელოში მაგნიტური ველის ენერგიის ფორმულა  .... W = Li2/2

პირველი კოჭას ინდუქციურობა  ....4L,      მეორესი .....  L 

პირველ კოჭაში გამავალი დენი   ...  i,    მეორეში    ....  2i  

------------------------------------------------

ახლა თავად დაეხმარე შენს თავს და დაადგინე

პირველი კოჭას მაგნ ველის ენერგია .....  ??   მეორესი ....??

და შეადარე ერთმანეთს ... რომელს მეტი ენერგია აქვს და რამდენჯერ?

პასუხი მომწერე და თუ ვერ გაიგე შემდეგ კიდევ დაგეხმარები

----------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის