შეკითხვა:

გამარჯობა! ორ საგამოცდო ამოცანაში მინდა გთხოვოთ დახმარება და თუ მოახერხებთ ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ..

1) 10oC-იანი 5 ლიტრი წყლის ასადუღებლად რა მასის ნავთია საჭირო mნავთი

2) 2 ლიტრ წყალს რომლის ტემპერატურაა 50oC შეურიეს 4 კილოგრამიანი 20oC-იანი წყალი. გამოთვალეთ ნარევის ტემპერატურა.

წინასწარ დიდი მადლობა!

პასუხი:

1) წყალი უნდა ადუღდეს  ნავთის დაწვის  შედეგად  გამოყოფილი  ენერგიის   ხარჯზე 

cmწყ(100 - 10) = qMნავთი ------------->>> Mნავთი  = ??? 

c და  q   მოიძიე ცხრილებში

2)   cm1(50 - t) = cm2(t - 20) --------->  t = ?