შეკითხვა:

ზამბარაზე ჩამოკიდებული ტვირთის  რხევის ამპლიტუდაა 10მმ, სიხშირე- 10ჰც,,რა მანძილს გაივლის ტვირთი ნახევარ წუში?

პასუხი:

ერთი სრული რხევისას ტვირთის გავლილი მანძილი  4 ამპლიტუდის  (40 მმ) ტოლია ... , ხომ?

რხევის სიხშირე 10 ჰც -ია, ანუ 1 წმ -ში   10 რხევა სრულდება.      ნახევარ წუთში შესრულდება   300 რხევა ... შესაბამისად ამ დროში გავლილი მანძილი = .....?