შეკითხვა:

მათემატიკური ქანქარა ასრულებს თავისუფალ რხევებს. რამდენი ხანი დასჭირდება  გადახრის მაქსიმალური კეთხის ორჯერ შემცირებას ,თუ წონასწორული მდებარეობიდან  მაქსიმალური გადახრის შესაბამისი კუთხე 30 გრადუსია.

პასუხი:

თუ წონასწორული მდებარეობიდან  მაქსიმალური გადახრის შესაბამისი კუთხე 30 გრადუსია......

სრულიად ზედმეტი პირობაა...  რამეთუ მათემატიკურ ქანქაარას რხევის პერიოდის  ცნობილი ფორმულა(ჰიუგენსის)  მუშაობს  ისეთი  მცირე კუთხეებისათვის, რომ პირველ  მიახლოებაში გამოვიყენოთ შენთვის ცნობილი ზღვრები:   როცა \(\alpha\) --->0, მაშინ   tg\(\alpha\)  ---> Sin\(\alpha\)  ---> \(\alpha\) 

 მეტიც, თუ ამ პირობას დავეყრდნობოდით, მაშინ შევეჩეხებოდით შედარებით რთულ დიფერენციალურ განტოლებას, რომლის ამონახსნი აღარ იქნებოდა  ჩვენთვის ცნობილი ჰიუგენსის ფორმულა. ასეთი დიფგანტოლების ამოხსნა კი შედარებით შორს წაგვიყვანდა...

ასე, რომ შენი ამოცანა მარტივად ამოიხსნებოდა: A/2 = ACos (2\(\pi\)/T)t ..... t = 

ისევ და ისევ დაიხმარე ვიდეოგაკვეთილი მათემატიკური ქანქარას შესახებ, რომელიც იუთუბზეც დევს