შეკითხვა:

  ერთგვაროვენ  B მაგნიტურ ველში მოთავსებული კოჭა, რომელიც შედგება s  ფართობის მქონე N  ხვიისაგან , მიერთებულია ბლასტიკურ გალვანომეტრთან. წრედის წინაღობაა R  , ველის  ინდუქცია ხვეულების სიბრტყის მართობულია, . რა სიდიდის  მუხტი გაივლის გალვანომეტრში კოჭას ველიდან გამოტანისას?

   

პასუხი:

კოჭას მაგნ ველიდან  გამოტანის შემთხვევაში  ხვიების გამჭოლი მაგნ ნაკადი შემცირდება  \(\Delta \Phi\) = - NBs... ამ პროცესს დაჭირდება რაღაც   t  დრო... ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონის თანახმად ამ დროს კონტურში აღიძვრემა ინდუქციის   ე.მ.ძ.  --- 

\(\varepsilon _{i}\) = - \(\Delta \Phi\) /t = NBs / t...  რომელიც თავისმხრივ  შეკრულ კონტურში  უზრუნველყოფს  ხანმოკლე ( t  დროის შესაბამის)  ინდუქციურ  დენს   Q / t = \(I_{i}\)  = \(\varepsilon _{i}\) / R    ---------->>>  ამ დროს  კოჭაში გამავალი მუხტი   Q = NBs / R 

------------------------

ოლეგი გაბრიაძე