შეკითხვა:

კავშირი ცელსიუსისა და კელვინის შკალებს შორის?

პასუხი:

ცელსიუსისა და კელვინის შკალები წანაცლებულია 273,15 გრადუსით

\(t_{C}=t_{K}-273.15^{\circ}\)