შეკითხვა:

გამარჯობა ბატონო ოლეგ 

ჯალამბარის სახელურის რადიუსი 90სმ-ია, ლილვის დიამეტრი 18სმ განსაზღვრეთ ძალის მოდული რომლითაც შეიძლება 70კგ მასის ტვირთის აწევა და სიმაღლე, რომელზეც ავა ტვირთი სახელურის ათჯერ შემობრუნებისას 

ლილვის დიამეტრი იქნება 18/2=9 F=mg magram simagle rogor gavigot da ras nishnavs saxeluris atjer shemobrunebisas ?

 

პასუხი:

დაიხმარე   ასეთი ამოცანა

ლილვის დიამეტრი იქნება 18/2=9  სმ   .... რადიუსი დიამეტრში არ უნდა აურიო ყმაწვილო!

ასეთი ჯალამბრით ძალაში მოიგებ  90/9 =10-ჯერ .... ე.ი  F = 10mg =???

 სახელურის 10 - ჯერ შემობრუნებისას ( ე.ი. შემოტრალებისას )  თოკი დაეხვევა ლილვზე   10 • 2\(\pi\)Rლილვი  სიგრძით და ტვირთიც შესაბამისად აიწევს იგივე   H = 10 • 2\(\pi\)Rლილვი  = ???? მ   სიმაღლეზე   ( \(\pi\) = 3,14 ... Rლილვი = 0,09 მ)