შეკითხვა:

რას ეწოდება მექანიკური ენერგია?

პასუხი:

მექანიკური ენერგია ეწოდება სხეულის კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ჯამს. ვრცლად მექანიკური ენერგიების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთიხილოთ ჩვენს საიტზე არსებული თეორიული მასალა.