შეკითხვა:

გამარჯობა ბატონო ოლეგ ! ისევ მე გაწუხებთ ეს ამოცანა ვერ გავაკეთე

განსაზღვრეთ წყლის ორთქლადქცევის კუთრი სითბო თუ ელექტროქურაზე 20გც ტემპერატურის წყლის ადუღებას დასჭირდა 16 წუთი, ხოლო ადუღების შემდეგ მისი მეათედი ნაწილის აორთქლებას - 11.5 წუთი

 

პასუხი:

იგულისხმება, რომ ქურის მიერ გაცემული  Q სითბო პირდაპირპროპორციულია  T  დროის....  Q = kT.  .... Q1/Q2 = T1/T2.....

ადუღებას დაჭირდება  სითბო   Q1 = cm(100 - 20) .....  მეათედი ნაწილის აორთქლებას კი   Q2 = r • 0,1m ....

 ( c = 4200 ჯ/ კგ.კელ )....------->>>>   80cm/0,1r • m = 16/11,5 ------>>>>  

r = ????

-----------------------------

olegi gabriadze