შეკითხვა:

რა მანძილზე და რა დროის შემდეგ დაეცემა ეიფელი კოშკის წვეროდან ჰორიზონტალური მიმართულებით 10მ/წმ სიჩქარით ნასროლი მონეტა?

პასუხი:

ვთქვათ ეიფელის კოშკის სიმაღლე არის \(h\). მისი წვეროდან ჰორიზონტულად გასროლილი მონეტა ძირს დაეცემა დროში (იხ. ბმული)

\(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}\) 

ამ დროში ჰორიზონტულად \(v\) სიჩქარით მოძრავი მონეტა ჰორიზონტული მიმართულებით მოსწრებს გაიაროს მანძილი

\(L=vt=v\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.