შეკითხვა:

100გ მასის თათბირის კალორიმეტრში 20გრადცელ ტემპერატურის 200 გ მასის წყალია. რა ტემპერატურა დამყარდება კალორიმეტრში თუ მასში მდუღარე წყალთან ამოღებულ 60გ მასის ალუმინისა და 40 გ მასის აპილენძის სხეულებს ჩავდებთ? ბატონო ოლეგ მე ასე დავწერე და სწორია? 

Q=Cთmთ+Cწmწ(100-20)+mალ+mსპ??

პასუხი:

Q=Cთmთ+Cწmწ(100-20)+mალ+mსპ??       ------surprise   უნდა აგვაფეთქო??!!!!

----------------------------------------------------------------------------

cm(t -20) + cm(t -20) = cალmალ(100 -t) + cსპmსპ(100 -t) ---->>>   t = ?

აბა, რიცხვების ჩასმის გარეშე  თუ გამოიყვან    t -ს ფორმულას... მიდი გაბრაზდი და...laugh