შეკითხვა:

მადლობაა..კი, მეც მასე ვაკეთებდი, მაგრამ  ვექტორები ხომ ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებისაა, და რატომ იკრიბებაა? მე ვაკლებდი.-:((

პასუხი:

დადებითი წერტილოვანი მუხტის ველის დაძაბულობის ვექტორი     მიმართულია  მუხტიდან,  უარყოფითისა კი მუხტისკენ.

ყველაფერი კი ექვემდებარება ველთა სუპერპოზიციის (ზედდების) პრინციპს....ვექტორულ (გეომეტრიულ) აჯამვას