შეკითხვა:

გამარჯობა, როგორ უნდა შევცვალოთ ტევადობა,რომ მუხტის სიდიდე 4-ჯერ გაიზარდოს? 

პასუხი:

ტევადობა = მუხტი/ძაბვა .... (C = q/U)..... დანარჩენი შენ თვითონ მოიაზრე