შეკითხვა:

ზიარჭურჭლის ორი ერთნაირი მუხლიდან ერთი ვერტიკალურად გადახრილია 45 გრადუსით , მეორე კი ვერტიკალურია. ამ დროს ჭურჭელში ჩასხმული სითხით გამოწვეული წნევა ფსკერზე pს ტოლია . რისი ტოლი გახდება წნევა ფსკერზე, თუ მეორე მუხლსაც ვერტიკალურად 45 გრადუსით გადავხრით ? წინასწარ დიდი მადლობა 

პასუხი:

 

-----------------------------

ოლეგი გაბრიაძე